Citace

Tipy a triky
Píšete odborný text a vůbec si nevíte rady, jak citovat použité zdroje? Nevíte, jak na všudypřítomné citace vyzrát? Nevíte, v jakém formátu se mají citace uvádět? Nechce se Vám při psaní Vašeho díla ztrácet čas neustálým hledáním a studování patřičných citačních norem? Slyšeli jste o generátoru citací a chcete ho na internetu najít? Myslíte si, že Vám pomůže právě generátor citací? Pokud mate tyto nejasnosti, navštívili jste právě správnou adresu! Rádi Vás poučíme o způsobu správného citování, a pokud si i přesto nebudete jisti, zda zvládnete správě citovat, můžete využít některé z našich služeb.

Pokud si kladete některé z níže uvedených ukázek, je tento text určený právě Vám:
  • Jak správně citovat v odborných vysokoškolských textech?
  • V jakém formátu uvádět citace v bakalářské nebo diplomové práci?
  • Kde mohu na internetu naleznout generátor citací?
Co obsahuje web www.citace.com?
  • V jakém tvaru se uvádějí citace bibliografické citace na knihy a ostatní odborné zdroje?
  • V jakém formátu se uvádějí citace internetových zdrojů?
  • Jak uvádět citace tak, abyste se vyhnuli nařčení z plagiátorství?
  • Co to jsou citační normy a jak se jimi řídit?
  • Jak si objednat úpravu citací u vaší firmy?

Citace tvoří nedílnou součást veškerých odborných textů a akademických prací. Jedná se o způsob, jakým autor včleňuje do svého vlastního díla myšlenky nebo poznatky jiných autorů, a to takovým způsobem, který neporušuje zásady citační etiky a není tedy plagiátorstvím.
Hlavní věcí, kterou musí mít pisatel jakéhokoliv odborného textu na paměti, je způsob vykazování všech převzatých či parafrázovaných pasáží. K tomuto účelu se v současné době využívají poznámky pod čarou, do kterých autor práce vkládá bibliografické údaje citovaného díla, nebo se odkazuje na citace jiného autora a jeho díla v závorce za převzatým či parafrázovaným textem.

Citovat je samozřejmě možné také internetové a jiné zdroje (např. nahrávky, přednášku, aj.), kde jsou pravidla citování mírně obměněná.

Citace.com Nejerudovanější českou internetovou stránkou ohledně citací, citačních norem a generování citací je portál citace.com Na tomto serveru se nejen dozvíte vše potřebné k problematice citací, ale současně si zde můžete nechat vygenerovat potřebné citace a ověřit si tak, zda citujete v souladu s platnými citačními normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Vzory citace:
Citace knihy
PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 259 s. ISBN 978-80-247-3809-3.

Citace internetového zdroje
Seminarni-prace.net. [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.seminarni-prace.net/objednavka

Generátor citací
Na webu citace.com lze najít také generátor citací, který vygeneruje již hotové citační údaje. Stačí si zvolit pouze typ sekundárního zdroje (např. kniha, článek, periodikum, elektronický článek, akademická práce, …), vyplnit všechny potřebné údaje (autor, název díla, ISBN, rok vydání, nakladatelství aj.) a během několika málo vteřin získáte vygenerovanou citaci dle platných norem, kterou můžete ihned zařadit do Vámi vytvářeného díla.

Bibliografické citace a citace knih
Bibliografické citace a citace knih se v odborných textech uvádí jak v již zmíněných poznámkách pod čarou, tak na konci práce v seznamu použitých zdrojů. Harwardský způsob citování umožňuje uvedení údajů o autorovi a jeho dílu v závorce za citovanou větou či odstavcem.

Pro vzorové citace knih slouží ukázky citací výše.

Citace internetových zdrojů
Pokud si lámete hlavu nad tím, jak má vypadat citace internetových zdrojů, je v prvé řadě potřebné si uvědomit, že internet jakožto sekundární zdroj pro odborné texty zaujímá mezi ostatními zdroji velmi specifické postavení, k čemuž přispívá řada faktorů, např. skutečnost, že na internet může přispívat v podstatě kdokoliv. S tím pak souvisí nespolehlivost některých údajů, jejich proměnlivost a nestálost. Článek, který na internetu najdete a poté ve své práci odcitujete, tam za pár týdnů již vůbec nemusí být, což pochopitelně ztěžuje dohledatelnost v práci prezentovaných informací.

Při provádění citací internetových zdrojů se postupuje následovně: nejprve se uvede oficiální název portálu nebo webové stránky, pak se uvede název článku a cesta k němu (v jaké rubrice či pod jakým heslem je možné článek najít). Následně se uvede datum, kdy byla stránka s tímto článkem navštívena a poté se do odkazu vloží kompletní URL adresa. Citace internetových zdrojů mohou být na různých školách lehce odlišné. Níže je jedna z možností, jak citovat internetový zdroj.

KRATOCHVÍL, J. a kol. Metodika tvorby bibliografických citací. Masarykova univerzita v Brně, 2015. Naposledy navštíveno: 8.1.2015. Dostupné na WWW: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043