Absolventská práce

Tipy a triky
Blíží se konec Vašeho studia na střední či vyšší odborné škole a vy ještě stále nemáte hotovou ani rozepsanou svou absolventskou práci? Bojujete s tématem práce, které Vám vůbec nic neříká? Nevíte, jak začít psát a o čem vůbec psát doléhají výše uvedené otázky, nepropadejte panice! Přejete si nechat napsat podklady pro absolventskou práci u profesionálních zpracovatelů? Pokud vás napadají právě tyto otázky, neváhejte a nechte si napsat svou absolventskou práci právě u nás. Čtěte dál a dozvíte se všechny informace, které potřebujete předtím, než se pustíte do tvorby tohoto náročného textu. Pokud si kladete níže uvedené otázky, pak je náš článek o tom, jak napsat nebo si nechat zpracovat podklady pro absolventskou práci určen právě Vám:

 • Kde lze naleznout vzor absolventské práce?
 • Jak stihnout napsat a odevzdat absolventskou práci, pokud musím současně chodit do zaměstnání, starat se o rodinu a ještě se připravovat na zkoušky?
 • Jak se má sestavit osnova absolventské práce?
 • Jak napsat absolventskou práci?
 • Jak strukturovat  praktickou část absolventské práce?
 • Jak formulovat úvod a závěr absolventské práce?
 • Jak správně citovat?
 • Jak napsat práci, aby to nebyl plagiát?
 • Jak vytvořit prezentaci absolventské práce?
 • Jak probíhá vlastní obhajoba absolventské práce?
 • Jak je možné si objednat podklady pro absolventskou práci u naší firmy? /l)


Absolventská práce


Absolventskou práci odevzdávají studenti na středních odborných školách, gymnáziích nebo vyšších odborných školách. Pracují na ní pod dohledem svého vedoucího práce a v prvé řadě mají za úkol v této práci prokázat schopnost samostatné aplikace získaných teoretický vědomostí během svého studia. Z tohoto rovněž vyplývá zaměření absolventské práce, které je v prvé řadě praktické.
Absolventské práce se hodnotí především dle následujících kritérií: schopnost kriticky číst primární a sekundární literaturu, samostatná orientace v dané problematice, odborné a přesné vyjadřování (včetně používání terminologie), inovativní přístup k problematice, stylistika, informační hodnota práce, a v neposlední řadě také formální úprava práce.
Pro psaní absolventských prací platí všechna ostatní pravidla jako pro jiné akademické práce (jedná se o pravidla např. pro seminární, bakalářskou nebo diplomovou práci. Pamatujte rovněž na pravidla pro citování a uvádění bibliografických údajů – zde se jednoznačně řiďte metodickými pokyny svého vzdělávacího ústavu.

Absolventská práce vzor


Pro psaní Vaší absolventské práce Vám může být nápomocný vzor absolventské práce, kterým je možné se inspirovat na následujících odkazech:
Absolventská práce vzor 1
Absolventská práce vzor 2
Absolventská práce vzor 3

Témata absolventských prací


Téma absolventské práce a především jeho volba je prakticky nejdůležitější částí celého tvůrčího procesu. Student by si při volbě tématu měl uvědomit, že právě dobře zvolené téma podstatně zvyšuje šanci na kvalitní a dobře hodnocenou absolventskou práci. Samozřejmě špatně zvolené nebo formulované téma pak pochopitelně může způsobit, že práce bude těžko uchopitelná, nepůjde napsat a bude se s tím student lopotit bez nějaké naděje na úspěch. Způsobí, že se budete se svou prací lopotit bez výraznější naděje na úspěch.
Jestliže máte možnost zvolit si vlastní téma absolventské práce, doporučujeme Vaše návrhy napřed zkonzultovat s  vedoucím práce, který Vás jistě navede správným směrem a ušetří Vám spoustu zbytečné práce, popř. složitou změnu tématu. V dalším kroku je důležité vypracovat alespoň stručnou základní osnovu v bodech, podle kterých se budete následně řídit a která Vám umožní psát a myslet v určitém jednotném rámci.

Úvod absolventské práce


Úvod absolventské práce slouží k tomu, aby si čtenář hned na začátku udělal jasnou představu, o jakém tématu absolventská práce pojednává, na co se bude autor v práci orientovat, jakou metodu autor pro zpracování použije, jaké si stanovil cíle a případně jaký bude jeho osobní vklad do této práce.
Úvod absolventské práce by neměl být podrobným převyprávěním osnovy absolventské práce. Pro tyto účely je zde obsah , který je organizovaný dle zásad desetinného členění a který je povinnou součástí každé odborné práce. Stejně tak se ve svém úvodu vyvarujte nadměrně obecných formulací a "planých slov“, neboť jak čtenář, tak také hodnotitel tyto tendence nepochybně rozpoznají a nepůsobí to pak odborně.

Absolventská práce praktická část

Praktická část absolventské práce je velmi důležitá. Je důležitější než odborné zpracování teoretických poznatků, neboť v této části se ověřuje, jak student pochopil teorii a zda ji umí efektivně uplatnit v praxi. Podoba praktické části absolventské práce záleží z velké části na tom, jaký obor studujete. Důležité je, že v této části musíte prakticky uplatnit to, o jste se za dobu svého studia teoreticky naučili a to se nejvíce v rámci absolventské práce jako celku hodnotí. Pro detailnější představu o praktické části absolventské práce Vám mohou posloužit vzory absolventské práce.

Závěr absolventské práce


Závěr absolventské práce je tím nejdůležitějším, co práce obsahuje. Měl by v jistém smyslu zrcadlit jak úvod práce, tak by měl přinášet hlavně výsledky absolventské práce a celkové stručné zamyšlení se nad průběhem práce. Pro vedoucí prací je úvod a závěr tím hlavním, co čtou a dle čeho hodnotí práci, proto by měl být závěr skutečně kvalitní a měl by shrnout to nejdůležitější z práce. Optimální také je, aby veškeré výtěžky, které pisatel považuje za relevantní a hodné zapamatování, byly v závěru sumarizovány a opatřeny krátkým vysvětlujícím komentářem.

Obhajoba absolventské práce


Jakmile jste svou absolventskou práci napsali, odevzdali a dostali ji zpět ohodnocenou, Vás čeká ještě poslední závěrečná část celého absolventského řízení. Tuto část představuje obhajoba absolventské práce, která probíhá před několikačlennou komisí skládající se z vyučujících Vaší škole. Pro Vaši práci bude také zvolen oponent, jehož úkolem bude poukázat na eventuální slabá místa Vaší práce a klást Vám někdy nepříjemné otázky. Dotázáni můžete být také jakýmkoli jiným členem komise, proto je důležité se na obhajobu dokonale připravit a nepovažovat ji za jakousi pouhou formalitu.

Jak objednat podklady pro absolventskou práci?


Nyní, když jste si přečetli o tom, co vše zpracování absolventské práce obnáší, můžete zvážit, zda máte skutečně čas, odvahu a znalosti na to, abyste svou práci zpracovali. Pokud však máte stále pochybnosti, ale současně vyžadujete skutečně perfektní výsledek, neváhejte si objednat podklady k absolventské práci přímo na míru u naší firmy. Napřed však nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek a ceníku, a pokud jste pro objednávku Vaší absolventské práce skutečně rozhodnuti, vyplňte prosím objednávku. Obratem se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu i ostatních podrobnostech. Další dotazy a případné připomínky adresujte prosím na info@seminarni-prace.net.

Cena absolventské práce zahrnuje:


 • zpracování Vaší absolventské práce na míru skutečným profesionálem
 • Garance vrácení peněz do 7 dnů v případě nesplnění zadání absolventské podle Vašich požadavků
 • Disponujeme více jak 80 profesionálními zpracovateli z různých odvětví a oborů
 • Zpracujeme absolventskou práci jakékoliv náročnosti, rozsahu či tématu
 • Naší samozřejmostí jsou také stylistické či gramatické korektury, které provádíme ke každému dílu ZDARMA
 • Možné je urgentní zpracování do 12 či 24 hodin od doby převzetí vaší objednávky
 • Pokud není zadáno jinak, cituje se podle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Poskytujeme 100% záruku ochrany osobních údajů
 • V případě zájmu operativní a flexibilní komunikace přímo se zpracovatelem
 • Veškeré materiály prochází kontrolou ohledně plagiátorství
 • služba umožňuje připomínkovat nejen ukázku, ale také hotové absolventské práce.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od slohové práce přes seminární práci, referát až po MBA práci v anglickém či německém jazyce

Objednejte si podklady pro svou absolventskou práci právě ZDE!