Diplomová práce

Tipy a triky
Připravujete se na zkoušky, chodíte do zaměstnání, staráte se o svou rodinu a do toho musíte stihnout ještě napsat diplomovou práci? Nemáte dostatek času, energie či chuti shánět si podklady ke své diplomové práci, studovat je a zpracovávat? Nechce se Vám probírat nepřeberným množstvím literatury a dalších zdrojů, ve kterých se ani nevyznáte, ale přesto byste rádi odevzdali svou bakalářskou práci bez chyb a získali tak za ni výborné hodnocení? V tom případě se obraťte na zkušený tým našich profesionálních pisatelů ve službách serveru Seminarni-prace.net  a objednejte si podklady pro diplomovou práci přesně na míru a ještě dnes!

Máme k dispozici více než 100 tvůrců odborných textů jako je např. diplomová práce, kteří si poradí s jakýmkoliv úkolem v jakémkoliv termínu! Veškeré námi poskytované podklady jsou 100% originální, fakticky bezchybné a splňují všechny citační normy.
Pokud si kladete alespoň některé z níže uvedených otázek, přečtěte si náš článek na téma zpracování bakalářské práce a optimálně si objednejte podklady ke své diplomové práci u naší firmy ještě dnes:
 • Kde lze naleznout vzor diplomové práce?
 • Jak stihnout napsat a odevzdat bakalářskou práci, pokud musím současně chodit do zaměstnání, starat se o rodinu a ještě se připravovat na zkoušky?
 • Jak se má sestavit osnova diplomové práce?
 • Jak napsat diplomovou práci?
 • Odkud sehnat literaturu a jakou pro napsání teoretické části diplomové práce?
 • Jak strukturovat  praktickou část diplomové práce?
 • Jak formulovat úvod a závěr diplomové práce?
 • Jak správně citovat?
 • Jak napsat práci, aby to nebyl plagiát?
 • Jak vytvořit prezentaci diplomové práce?
 • Jak probíhá vlastní obhajoba diplomové práce?
 • Jak je možné si objednat podklady pro diplomovou práci u vaší firmy?

Vypracování diplomové práce

K úspěšnému vypracování diplomové práce je potřebné se nejprve teoreticky zaměřit na osnovu, metodologii, formální úpravu a stylistiku práce.
Diplomová práce musí povinně obsahovat tyto části: titulní list, čestné prohlášení, obsah, anotaci, úvod, vlastní text, závěr, seznam použité literatury a přílohy. Mnohé bakalářské práce musí již mít také svou praktickou část, kde je hodnocena studentova schopnost převést teoretické aspekty svého studia do praxe.
Co se týče metodologie diplomové práce, zde je potřebné mít na paměti, že diplomová práce by již měla znázorňovat jakýsi první relevantní vědecký příspěvek do akademické diskuze v určité oblasti. Od autora práce se očekává, že je již schopným samostatné výzkumné práce a že se v jeho diplomové práci objeví něco nového v příslušné oblasti bádání, především prakticky užitelného a aplikovatelného. V tom se také diplomová práce liší např. od seminární práce, která slouží právě k tomu, aby se student mohl ve svém oboru nejprve „rozkoukat“ a věnovat se nejprve teoretickým aspektům dané oblasti.
Důležité je také soustředit se na formální stránku diplomové práce. Jelikož forma je vždy extenzí obsahu, je velmi těžké odevzdat „obsahově“ nezávadnou diplomku, která by však vykazovala závažné formální nedostatky nebo naopak. Vedle klasických požadavků na grafickou stránku, jen nutné správně uvádět bibliografické údaje.
Pokud jde o jazykový Vaší diplomové práce, v této závěrečné fázi Vašeho studia se již považuje za zcela zřejmé, že píšete bez gramatických a stylistických chyb. V případě, že si nejste tohoto jisti, využijte našich korektorských služeb (viz odkaz ZDE). Pokud máte problémy osvojit si akademický jazyk, který je nutný používat v diplomové práci, pročtěte si např. několik sborníků odborných studií, abyste vstřebali specifické zákonitosti takového vyjadřování.

Mezi nejdiskutovanější a v jistém smyslu nejzrádnější části diplomové práce patří především úvod, anotace (včetně klíčových slov) a závěr. Toto je na práci v podstatě to nejdůležitější, jelikož tyto části práce vypovídají o tom, jak student práci pochopil, ztvárnil a rozhodnout o tom, zda bude mít práci hodnotu, zda ji má význam číst, apod.

Anotace diplomové práce je kratičký text, který shrnuje látku diplomové práce, její metodiku a cíle. Dnes je běžné odevzdávat anotaci jak v češtině, tak v angličtině. Anotace je doplněna klíčový slovy, jejichž cílem je usnadnění vyhledání práce na internetu či v databázi fakulty.

Úvod diplomové práce slouží, podobně jako u seminární či bakalářské práce, k zasvěcení do zpracovávané problematiky. Dále uvádí osobní motivaci k v ypracování diplomové práce, popř. shrnuje předchozí dosažené výsledky z již provedených výzkumu ve zvolené oblasti. Úvod diplomové práce by měl být sofistikovanější a vědečtější než např. u seminární nebo bakalářské práce.

Závěr diplomové práce je sumářem větších i dílčích výsledků, k nimž autor ve své práci dospěl, zhodnocení naplnění stanových cílů apod. Jde o krátkou diskuzi, jež může současně naznačit další možné směry budoucího výzkumu v určité oblasti.

Diplomová práce vzor


Vzory diplomových prací je možné najít na níže uvedených odkazech:
Diplomová práce vzor 1
Diplomová práce vzor 2
Diplomová práce vzor 3

Obhajoba diplomové práce


Obhajoba diplomové práce představuje poslední krokem k získání vysokoškolského titulu (pokud již máte hotové závěrečné zkoušky). Podobně, jako má Vaše práce svého vedoucího, tak má i svého oponenta, který bude mít za úkol snažit se během obhajoby upozornit na případná slabá místa Vaší diplomky či zpochybnit zdánlivě problematické pasáže. Obhajoba diplomové práce probíhá vždy v předem stanoveném termínu před několikačlennou komisí, nejčastěji na půdě fakulty, kde jste svou diplomovou práci odevzdali.
Radíme rozhodně obhajobu diplomové práce nepodceňovat v tom smyslu, že se jedná o pouhou formalitu! Na dotazy oponenta se dopředu dobře připravte. V některých případech znáte dopředu otázky vedoucího a oponenta práce, mimo tyto dopředu v posudku práce sdělené dotazy, můžete však dostat dotazy další, na které budete muset reagovat bez přípravy.

Jak objednat podklady pro svou diplomovou práci?


Nyní, když jste si přečetli o tom, co vše zpracování diplomové práce obnáší, můžete zvážit, zda máte skutečně čas, odvahu a znalosti na to, abyste svou práci zpracovali. Pokud však máte stále pochybnosti, ale současně vyžadujete skutečně perfektní výsledek, neváhejte si objednat podklady k diplomové práci přímo na míru u naší firmy. Napřed však nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek a ceníku, a pokud jste pro objednávku Vaší diplomové práce skutečně rozhodnuti, vyplňte prosím objednávku. Obratem se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu i ostatních podrobnostech. Další dotazy a případné připomínky adresujte prosím na info@seminarni-prace.net.

Cena diplomové práce zahrnuje:


 • zpracování Vaší diplomové práce na míru skutečným profesionálem
 • Garance vrácení peněz do 7 dnů v případě nesplnění zadání diplomové práce podle Vašich požadavků
 • Disponujeme více jak 100 profesionálními zpracovateli z různých odvětví a oborů
 • Zpracujeme diplomovou práci jakékoliv náročnosti, rozsahu či tématu
 • Naší samozřejmostí jsou také stylistické či gramatické korektury, které provádíme ke každému dílu ZDARMA
 • Možné je urgentní zpracování do 12 či 24 hodin od doby převzetí vaší objednávky
 • Pokud není zadáno jinak, cituje se podle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Poskytujeme 100% záruku ochrany osobních údajů
 • V případě zájmu operativní a flexibilní komunikace přímo se zpracovatelem
 • Veškeré materiály prochází kontrolou ohledně plagiátorství
 • služba umožňuje připomínkovat nejen ukázku, ale také hotové diplomové práce
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od slohové práce přes seminární práci, referát až po MBA práci v anglickém či německém jazyce

Objednejte si podklady pro svou diplomovou práci právě ZDE!