Seminární práce

Tipy a triky
Máte za úkol napsat seminární práci a píšete ji poprvé nebo si stále nejste jistí, jak správně takovou práci napsat? Bylo Vám přiděleno téma seminární práce, které Vám nevyhovuje a nejste schopni jej zpracovat? Musíte se kromě školy ještě starat o rodinu a chodit do práce? Zvažujete možnost nechat si zpracovat podklady k seminární práci na míru? Nechcete riskovat svůj neúspěch a zbytečně strávený čas nad prací, kterou stejně nenapíšete? Raději byste svou seminární práci svěřili do rukou opravdových profesionálů?
Pokud jste si položili alespoň některou z následujících otázek a nevíte, jak na ně odpovědět, jste rozhodně na správné adrese! Naše firma Vám ráda pomůže. Objednejte si Vaší práci ZDE a domluvte se s našim zkušeným týmem profesionálních pisatelů:

 • Kde lze naleznout vzor seminární práce?
 • Jak napsat seminární práci, jejíž téma mi nevyhovuje?
 • Jak stihnout napsat a odevzdat seminární práci, pokud musím současně chodit do zaměstnání, starat se o rodinu a ještě se připravovat na zkoušky?
 • Jak napsat seminární práci?
 • Jak strukturovat praktickou část seminární práce?
 • Jak formulovat úvod a závěr seminární práce?
 • Jak správně citovat?
 • Kde sehnat zdroje pro psaní práce a jak s nimi správně pracovat?
 • Jak napsat práci, aby to nebyl plagiát?
 • Jak vytvořit prezentaci seminární práce?
 • Jak je možné si objednat podklady pro seminární práci u naší firmy?

Seminární práce je odborný textem v rozsahu zhruba 5 – 20 stran, jehož úkolem je seznámení studenta s prací s odbornou literaturou a uvedení jej do určitého vědeckého diskurzu. Požadavky na odbornost seminární práce obvykle nejsou tak vysoké jako např. u absolventské práce či bakalářské práce. Na vysoké škole bývá vypracování této často podmínkou udělení zápočtu z příslušného předmětu nebo složitější práce je zadána na místo zkoušky. Výjimkou však již nejsou zadání dlouhých seminárních prací, které musí disponovat také praktickou částí.

Jak napsat seminární práci


Otázku jak napsat seminární práci si položí jistě každý, kdo s tímto útvarem ještě nemá dostatečné zkušenosti. Ani studenti, kteří již několik seminárních prací, obvykle nemají chuť nebo čas seminární práce psát nebo jim došla inspirace a nápady, co by měla jejich další seminární práce obsahovat. Klíčem k úspěchu je zejména dodržení hierarchické struktury seminární práce. Jde o to, že jednotlivé kapitoly práce by měly tvořit strukturovaný, homogenní celek a neměly by na sebe být pouze navršeny bez jakékoliv logiky. Začátkem úspěchu je sestavení kvalitní osnovy, podle které se budete řídit. Tímto si ušetříte značné množství práce!
Při tvorbě seminární práce je potřebné dbát také na správnou gramatiku a stylistiku. Důležitá je také schopnost používat odbornou terminologii a vědecký jazyk.
Klíčovou roli v seminární práci hraje také citační etika. Platné citační normy najdete na těchto odkazech: www.citace.com nebo http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf.
V případě, že se chcete ještě ujistit, zda Vaše práce skutečně nemůže být považována za plagiát, zkontrolujte ji vložením do antiplagiátorské databáze na www.odevzdej.cz. Tímto budete mít opravdu jistotu!

Vzor seminární práce


Vzor seminární práce představuje určitou šablonu nebo hrubou osnovu, podle které je možné vypracovat seminární práci. Vzor seminární práce Vás seznámí se všemi základními částmi seminární práce. Jedná se o titulní stranu, obsah, úvod, vlastní text, závěr, přílohy a seznam zdrojů.
Několik zpracovaných vzorů seminární práce Vám přinášíme v odkazech níže:
Seminární práce vzor 1
Seminární práce vzor 2
Seminární práce vzor 3

Úvod seminární práce


Úvod seminární práce je částí, ve které autor seznamuje čtenáře nebo hodnotitele se zvoleným tématem, se svou motivací k vypracování seminární práce právě na toto téma, se svým osobním vztahem k tématu, s cílem práce či s použitou metodikou práce. Úvod seminární práce je jednou z mála částí, ve které si pisatel může dovolit být poněkud osobnější. Zde je totiž prostor také pro subjektivní autorovo tvrzení. Úvod je samostatnou částí seminární práce, nečlení se na podkapitoly a neuvádějí se zde odkazy na jiné autory.

Jak objednat podklady pro seminární práci?


Nyní, když jste si přečetli o tom, co vše zpracování seminární práce obnáší, můžete zvážit, zda máte skutečně čas, odvahu a znalosti na to, abyste svou práci zpracovali. Pokud však máte stále pochybnosti, ale současně vyžadujete skutečně perfektní výsledek, neváhejte si objednat podklady k seminární práci přímo na míru u naší firmy. Napřed však nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek a ceníku, a pokud jste pro objednávku Vaší absolventské práce skutečně rozhodnuti, vyplňte prosím objednávku. Obratem se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu i ostatních podrobnostech. Další dotazy a případné připomínky adresujte prosím na info@seminarni-prace.net.

Cena seminární práce zahrnuje:


 • zpracování Vaší seminární práce na míru skutečným profesionálem
 • Garance vrácení peněz do 7 dnů v případě nesplnění zadání seminární práce podle Vašich požadavků
 • Disponujeme více jak 100 profesionálními zpracovateli z různých odvětví a oborů
 • Zpracujeme seminární práci jakékoliv náročnosti, rozsahu či tématu
 • Naší samozřejmostí jsou také stylistické či gramatické korektury, které provádíme ke každému dílu ZDARMA
 • Možné je urgentní zpracování do 12 či 24 hodin od doby převzetí vaší objednávky
 • Pokud není zadáno jinak, cituje se podle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Poskytujeme 100% záruku ochrany osobních údajů
 • V případě zájmu operativní a flexibilní komunikace přímo se zpracovatelem
 • Veškeré materiály prochází kontrolou ohledně plagiátorství
 • služba umožňuje připomínkovat nejen ukázku, ale také hotové seminární práce
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od slohové práce přes seminární práci, referát až po MBA práci v anglickém či německém jazyce

Objednejte si podklady pro svou seminární práci právě ZDE!