Články

Tipy a triky
Máte zpracovat PR článek propagující Vaši firmu, ale vůbec nevíte, co by měl takový článek obsahovat? Nevíte, jestli je vámi napsaný PR článek správný či se zajímáte o SEO texty a PR články, ale nikdy jste se v oblasti PR nepohybovali?

Pokud ano, čtěte dál a dozvíte se vše, co potřebujete znát k tvorbě PR článků! Naše webové stránky vám přinesou veškeré potřebné informace k tomu, jak PR článek napsat. Pokud byste se však rozhodli přesto pro objednání si podkladů k PR článkům u našeho zkušeného a profesionálního kolektivu více než 100 vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů, můžete si jej na konci tohoto textu objednat.

Každý tvůrce PR článků si nejčastěji klade tyto otázky.
 • Co je to PR článek a jak má vypadat?
 • Co to jsou SEO PR články?
 • Kde bych našel vzorové PR články zdarma?
 • Jak napsat PR článek?
 • Jak napsat PR článek, aby byl co nejpoutavější?
 • Jak se vytváří PR články?
 • Na jaká témata PR články píšou?
 • Jakou strukturu má mít PR článek?
 • Jak probíhá případná výměna PR článků?
 • Jak zajistit, aby byl PR článek ve vyhledávači co nejvýše?
 • Jak si objednat 100% originální PR články u vaší firmy.

PR článek


PR článek je propagační textem určeným veřejnosti a plnícím marketingové účely. Slouží také jako nástroj komunikace. Zkratka PR pochází z anglického sousloví „public relations“, což znamená „vztahy s veřejností“.

V současnosti se za PR článek považuje v podstatě jakýkoliv komerční text, který je psán na zakázku a jehož účelem je ovlivnění veřejnosti. V praxi jde obvykle o texty, které propadují určitou firmu, její produkty a služby, apod. PR články je však možné pojmout i jako více informativní útvary než pouze propagační – mohou např. popisovat nějaký produkt či službu, poskytovat určitý návod, jak něco udělat či napsat, apod.

Psaní PR článků


Psaní PR článků je práce zajímavá, kreativní a dobře finančně ohodnocená, kterou navíc člověk může vykonávat z pohodlí svého domova. Potřebuje k tomu mít však jazykové nadání, ovládat gramatiku, být schopen psát na různá témata a obvykle ve velmi rychlém časovém sledu. Pokud toto ovládáte, pak se neváhejte ucházet o místo pisatele PR článků! Každá společnost má sice trochu jiná pravidla pro psaní svých PR článků, ale s těmi budete jistě napřed seznámeni a podle nich budete pak své PR články psát.
Sháníte nabídky na psaní PR článků? K dispozici jsou Vám tyto odkazy, kde se o tuto práci můžete ucházet:
Nabídka PR články 1
Nabídka PR články 2
Nabídka PR články 3

Správa PR článků


V případě, že máte na svém webu již větší množství PR článků, měla by Vás zajímat možnost správy PR článků. Za tímto účelem existují různé speciální PR servery nebo PR weby, od kterých se ale v současné době postupně upouští, jelikož internetové vyhledávače tyto weby na základě duplicitních obsahů a velkého množství externích odkazů snadno rozpoznají a nepřikládají jim tedy v podstatě žádnou váhu. Články umístěné na těchto webech bohužel již dnes mnoho lidí nečte. Mnohem výhodnější je PR články umístit na tematické servery nebo do tematických tiskovin, neboť právě zde mají mnohem větší šanci oslovit výraznější množství lidí a snáze zasáhnout cílovou skupinu.

Výměna PR článků


Velmi důležitá, byť si to lidé mnohdy neuvědomují, je výměna PR článků. Tato výměna je důležitá pro zvýšení úspěšnosti určitého PR článku. V praxi se toto realizuje tak, že se člověk dohodne s jinými servery na výměně PR článků nebo odkazů. Tato forma spolupráce se spřátelenými weby je vždy výhodná pro obě strany a výrazně tak zvýší viditelnost Vašeho PR článku. Inspirací mohou být tyto odkazy: Výměna PR články

SEO PR články


SEO (z anglického Search Engine Optimization) je metodikou tvorby a úpravy webových stránek. Tato úprava se realizuje do takové podoby, aby forma a obsah těchto článků byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Základním cílem SEO PR článků je získat pokud možno co nejvyšší umístění ve vyhledávači, ve kterém uživatel zadá své hledané heslo. Pokud se zajímáte o tvorbu SEO PR článků, doporučujeme navštívit např. následující odkazy:
SEO PR článek 1
SEO PR článek 2

Jak napsat PR článek


Než se zamyslíte nad tím, jak napsat PR článek, doporučujeme Vám ujasnit si některé důležité věci: k jakému účelu má Váš PR článek sloužit, o čem má být, komu je určen a kde bude publikován. Dle těchto parametrů je poté potřebné přizpůsobit styl, délku či obsah PR článku. Optimální je, aby se následná výstavba PR článku řídila několika principy, které jsou známé pod zkratkou AIDA (akronym z anglických slov „attention“, „interest“, „desire“ a „action“). Zde jde o to, že je PR článkem potřebné zaujmout čtenářovu pozornost a zajistit, aby se článek odlišoval od dalších stovek a tisíců jiných PR článků. Tohoto je nutné dosáhnout během prvních několika slov, jinak zde není šance, že si čtenář Váš text nepřečte do konce. Ve druhé fázi je nutné zajistit, aby toto upoutání pozornosti vzrostlo ve stabilnější zájem o Vámi prezentovanou problematiku. Pokud se Vám toto podaří, je pak nutné vyvolat ve čtenáři touhu po tom, co daný PR článek propaguje. Pokud čtenář skutečně zatouží po oné věci nebo činnosti, kterou pisatel PR článku propaguje, má v podstatě vyhráno. V posledním kroku jde o to přimět adresáta k akci, tzn. k tomu, aby se o daný produkt či službu aktivně zajímal a optimálně si jej koupil.

Tvorba PR článků


Pokud tvoříte PR článek, mějte na paměti, že Váš PR článek musí být především vizuálně atraktivní, dobře strukturovaný, srozumitelný a přehledný. K tomu Vám poslouží kromě Vašich jazykových a typografických znalostí také dobré zacházení s tzv. klíčovými slovy, která jsou při vytváření jakéhokoli PR článku velmi důležitá. Klíčová slova charakterizujeme jako výrazy, které jsou pro sdělení určitého textu nejdůležitější. Tato slova bývají obvykle za účelem zajištění přehlednosti textu graficky zvýrazněna, obvykle tučně. Ačkoli je výskyt odpovídajících klíčových slov v textu velmi důležitý, není potřebné to s nimi přehánět a násilně jimi text přetížit. Takový článek by bedlivý čtenář jistě rozpoznal jako podbízivý a již by ho nevnímal jako přirozený. Optimální je rozmezí takových 4-7 klíčových slov. Další důležitou součástí PR článků jsou odkazy, a to jak interní, tak externí. Externí odkazy odkazují na stránky mimo web Vaší firmy či organizace, zatímco interní odkazy slouží pro účely propojení s dalšími sekcemi Vašeho webu. Obecně však platí, že odkazů by mělo být v textu dostatečné množství. Obdobně jako s klíčovými slovy není potřebné dávat odkazy do článku násilně a za každou cenu.

Jak si mohu podklady pro PR články objednat?


Pokud Vám náš návod na psaní PR článků nepřinesl nápad, jak PR článek napsat, využijte naší služby a nechte si Váš PR článek napsat právě u nás. Napřed nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku, a poté, prosím, vyplňte objednávku. My se Vám vzápětí ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu vyhotovení a na ostatních náležitostech. Další dotazy a připomínky směřujte na info@seminarni-prace.net.

Cena PR článku v sobě zahrnuje:


 • zpracování Vašeho PR článku na míru skutečným profesionálem
 • Garance vrácení peněz do 7 dnů v případě nesplnění zadání recenze podle Vašich požadavků
 • Disponujeme více jak 100 profesionálními zpracovateli z různých odvětví a oborů
 • Zpracujeme recenzi jakékoliv náročnosti, rozsahu či tématu
 • Naší samozřejmostí jsou také stylistické či gramatické korektury, které provádíme ke každému dílu ZDARMA
 • Možné je urgentní zpracování do 12 či 24 hodin od doby převzetí vaší objednávky
 • Pokud není zadáno jinak, cituje se podle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Poskytujeme 100% záruku ochrany osobních údajů
 • V případě zájmu operativní a flexibilní komunikace přímo se zpracovatelem
 • Veškeré materiály prochází kontrolou ohledně plagiátorství
 • služba umožňuje připomínkovat nejen ukázku, ale také hotové recenze
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od slohové práce přes seminární práci, referát až po MBA práci v anglickém či německém jazyce
Objednejte si podklady pro své PR články právě ZDE!