Případová studie

Tipy a triky
Potřebujete během studia vypracovat vlastní případovou studii, ale nemáte dostatek času ani energie na takový rozsáhlý projekt? Musíte se během studia důkladně připravovat na další zkoušky a plnit nemálo dalších povinností? S dílem případová studie nemáte vůbec žádné zkušenosti, nemáte ponětí jak má případová studie vypadat a z čeho se má skládat? Hledáte například inspiraci ve vzorové případové studii? Nebo Vám prostě nevyhovuje téma Vaší případové studie?

Pokud máte zájem o kvalitní profesionální a kvalifikovanou asistenci při tvorbě podkladů k odborným textům všech typů, v nejrůznějších jazycích a libovolného obsahu – rádi Vám nabídneme služby portálu Seminárky.net. Naše zkušenost a víc než 100 vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelům Vám garantuje prvotřídní služby přímo na místu za férové ceny!

Následující článek obsahuje informace na téma případová studie, dozvíte se zde vše, co o tomto pokročilém odborném dílu musíte vědět. Kladete-li si některé z níže uvedených otázek, tak je tento text určen právě pro Vás.
 • Co to je případová studie?
 • Kde najdu ukázku případové studie?
 • Jak vypadá vzor případové studie?
 • Jak mám postupovat při zpracovávání případové studie?
 • Na jaké téma mohu případovou studii vypracovat?
 • Z jakých všech částí se případová studie může skládat?
 • Do jakých předmětů se případové studie často vypracovávají?
 • Co musí obsahovat kvalitní případová studie?
 • Co je u případové studie předmětem hodnocení?
 • Jak si objednat podklady pro případové studie u serveru Seminarky.net?

Případová studie


Případová studie či kazuistika, známá také jako case study je odborný text středního až delšího rozsahu, zároveň je metodou kvalitativního výzkumu. Bavíme se zde o detailním studiu případů, účelem je aplikace teoretických znalostí a poznatků tak, abychom porozuměli odborným případům. Právě její praktickou zaměřeností se liší od dalších akademických textů, např. od diplomové práce nebo bakalářské práce. Případovou studii můžeme nazvat jako druh sociologické analýzy, často také uváděná jako monografie nebo monografické procedury.

S případovou studií se můžeme setkat zejména v řadě humanitně, ale také i přírodovědně orientovaných oborů. Uplatnění tak můžeme nalézt v psychologii, politologii, antropologii, sociologii, ale zejména také v managementu nebo ekonomii. Při tvorbě případové studie uplatňujeme postup, který se zaměřuje na jeden pozorovaný objekt, následuje pozorování a popis daných relevantních aspektů chování nebo jeho vývoje.

Charakteristickým znakem případové studie je také to, že kombinuje různé druhy sběru informací. Jedná se například o analýzu dokumentů, přímé pozorování předmětu studie nebo rozhovor. Při psaní této práce se můžeme opřít také o zvukové nebo vizuální záznamy. Obecně můžeme konstatovat, že pro případovou studii se nejvíce hodí tzv. metody kvalifikační.

Případová studie ukázka


Právě jsme Vám představili případovou studii na teoretické úrovni, nyní Vám nabídneme několik ukázek případové studie.
Případová studie ukázka 1
Případová studie ukázka 2
Případová studie ukázka 3

Skupiny Případové studie


Případové studie můžeme rozdělit na několik skupin dle typů pozorovaných objektů, ale taktéž dle použité metody. Podle prvního kritéria rozlišujeme tyto druhy případové studie:
 • Osobní případová studie: Podrobně zkoumá určitý aspekt na úrovni jedince. Tyto případové studie nejčastěji vyžaduje psychologie, psychoterapie či sociologie.
 • Studie komunity: Tato případová studie se zabývá jednou nebo víc komunitami, a zejména vztahy mezi nimi, jejich vzorci života atd. S tímto typem případové studie se nejčastěji setkáváme v sociologii, antropologii, etnologii či religionistice a politologii.
 • Studium sociálních skupin: Zde se případová studie soustředí zejména na výzkum menších uzavřených komunikujících skupin (např. rodina) nebo větších sociálních skupin (např. zaměstnanci). Vyskytuje se nejvíce v sociologii či např. v teorii řízení podniků a podobných novějších oborech.
 • Studium organizací a institucí: Zkoumá především firmy nebo školy, kulturu těchto organizací či implementaci daných postupů v těchto organizacích, hledá také optimální vzorce chování, tyto případové studie jsou důležité pro manažerské obory, personalistiku, antropologii či podnikovou ekonomiku.
Dále můžeme případové studie rozdělit podle jejich metodologie:
 • Intrinsitní případová studie: Tato studie se věnuje problému jen kvůli němu samému, nevyvozuje souvislosti s obecnější problematikou.
 • Instrumentální případová studie: Tato studie se nejprve zaměřuje na konkrétní jev, poté zkoumá případy, které tento jev prezentují, cílem je pochopení daných teoretických východisek.
 • Kolektivní případová studie: Studie se provádí s předpokladem, že zkoumáním více případů vede k lepšímu pochopení problematiky, pravidlem je, že tyto studie testují hypotézy.

Případová studie vzor


Než se pustíte to tvorby své vlastní studie, je dobré se podívat na několik profesionálně a bezchybně vypracovaných vzorů případové studie. Vzory, které následují, jsme zvolili tak, aby co nejlépe reprezentovali rozmanitost témat a také způsobů zpracování případové studie.
Případová studie vzor 1
Případová studie vzor 2
Případová studie vzor 3

Jak si mohu podklady pro případové studie objednat?


Stále se Vám nechce do psaní této odborné a náročné práce s názvem případová studie? Uvědomujete si, že nemáte dost času na rozsáhlý výzkum a na zpracování množství dat? Pokud zní Vaše odpověď stále kladně, prohlédněte si prosím naše všeobecné obchodní podmínky a ceník. Pokud se rozhodnete využít služeb portálu , můžete postoupit až k samotné objednávce. My se s Vámi obratem spojíme a dohodneme se na termínu předání a dalších podrobnostech. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte a napište na info@seminarni-prace.net.

Cena případové studie zahrnuje:


 • Individuální, osobní a zejména profesionální zpracování Vaší případové studie na míru
 • Pokud nesplníme zadání práce přesně podle Vašich požadavků, garantujeme Vám vrácení peněz do 7 dnů
 • Máme k dispozici více než 100 profesionálních zpracovatelů z různých oborů a odvětví
 • Umíme zpracovat případovou studii jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • U každého díla je samozřejmostí stylistická i gramatická korektura
 • Také je zde možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Pokud není zadáno jinak, citujeme podle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Samozřejmostí je také flexibilní a operativní komunikace se samotným zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotové případové studie
 • Jsme schopni zpracovat odborný text od referátu přes případovou studii až po MBA práci v anglickém jazyce
Poklady pro své případové studie si můžete objednat ZDE!